اتو مخزن دار 360001

اتو مخزن دار 360001


ویژگی های کلیدی
اتوی بخار مخزن دار با کف شیشه ایی
دکمه تنظیم حرارت لمسی - تکنولوژی شیشه حرارت پذیر
تکنولوژی جدید بخار - مخزن شیشه ای قابل جدا شدن برای دو ساعت استفاده مداوم
تکنولوژی انحصاری ثبت شده پیشگیری از جمع شدن رسوب