300260

300260


تکنولوژی تولید بخار با دو سرعت بخار متفاوت

رسوب زدائی خودکار

کفی سرامیک 

قطع اتوماتیک بخار

سیستم ضد رسوب

رسوب زدائی خودکار

بدون چکه قطره ای آب

کفی با جنس سرامیک

قطع اتوماتیک بخار

مخزن 350 میلی لیتری

 

برای خرید کلیک نمایید