303106

303106


با کفی سرامیک پیلار آیونیک دارای - سیستم خاموش شدن خودکار

سیستم ضد رسوب - ظرفیت مخزن 400 میلی لیتر

بخار عمودی - دکمه سلف کیلین

دارای بخار مداوم تا 100 گرم و دکمه بخار مضاعف توربو تا 300 گرم در دقیقه

طول سیم 3 متر

 

 

برای خرید کلیک نمایید