303111

303111


با کفی سرامیک پیلار آیونیک سیستم ضد رسوب

ظرفیت مخزن 400 میلی لیتر

 بخار عمودی

دکمه سلف کیلین

دارای بخار مداوم تا 100 گرم و دکمه بخار مضاعف توربو تا 300 گرم در دقیقه

طول سیم 3 متر

 

 

برای خرید کلیک نمایید