غذا ساز و غذا پز 56200

غذا ساز و غذا پز 56200


پخت سریع و آسان 

دارای تجهیزات مربوط به خرد کن 

قابلیت تفت مواد غذایی

امکان برنامه ریزی برای پخت های متنوع