کتری برقی هرمی 102020

کتری برقی هرمی 102020


فیلتر ضد رسوب متحرک

پنجره نمایش گر میزان آب

بدنه استیل ضد زنگ

کفی با قابلیت چرخش360 درجه و المنت پنهان

عملکرد سوت زدن

3000 وات